Valkenburg,
30
september
2020
|
16:37
Europe/Amsterdam

Amstel Gold Race en Amstel Gold Race Ladies Edition 2020 geannuleerd

Valkenburg, 30 september 2020 – De Amstel Gold Race en Amstel Gold Race Ladies Edition worden op 10 oktober niet verreden. De drie betrokken gemeenten (Eijsden-Margraten, Maastricht en Valkenburg aan de Geul) en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben geconcludeerd dat dit niet haalbaar is binnen de kaders van de nieuw aangekondigde landelijke maatregelen, waarbij geldt dat er geen publiek aanwezig mag zijn bij sportwedstrijden.

“De afgelopen maanden waren zeer intensief. De COVID-19 pandemie maakt de organisatie van de Amstel Gold Race zeer complex. We hebben lang gewerkt aan een Coronaproof Amstel Gold Race waarbij we het parcours intact konden houden. De laatste weken werd steeds meer duidelijk dat een parcours door Zuid-Limburg, met doorkomsten in tien gemeenten, onhaalbaar was. Om die reden hebben we zorgvuldig gewerkt aan een nieuw plan met een kleinere omloop van 16,9 kilometer. Het parcours en het gebied rondom het parcours zouden hermetisch afgesloten worden voor publiek om drukte te voorkomen en 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Maandag waren we helemaal voorbereid om dit wereldkundig te maken, maar de nieuwe maatregelen die later die avond door het kabinet aangekondigd werden, zorgden ervoor dat de plannen opnieuw herzien moesten worden. Met de voorwaarde “géén publiek” werd sprake van een schier onmogelijke opdracht. Vanaf dinsdagochtend hebben wij overlegd met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en de gemeenten. In hun uiteindelijke afweging hebben de burgemeesters de onmogelijkheid van de garantie van géén publiek vastgesteld. Natuurlijk kunnen we niet anders dan deze afweging respecteren, hoe erg we daar ook van balen. Het weerhoudt ons er natuurlijk niet van om volgend jaar terug te keren met een fantastische koers”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur Amstel Gold Race.

Jan Schrijen, burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul reageert namens de drie betrokken gemeenten: “Tot afgelopen maandag waren we er voor 95% van overtuigd dat de Amstel Gold Race met een afgesloten parcours zou kunnen doorgaan. Door de nieuwe maatregel kunnen sportevenementen alleen nog maar zonder publiek plaatsvinden. De drie gemeenten en de Veiligheidsregio zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is de Amstel Gold Race, ook op een afgesloten parcours, zonder toeschouwers te organiseren. Inwoners en vakantiegangers die verblijven in het gebied kan namelijk niet de toegang ontzegd worden. En dat betekent dat er geen garantie is dat het parcours publiekvrij zal zijn. Het is ontzettend zuur voor de organisatie, die samen met de gemeenten en de Veiligheidsregio er alles aan gedaan heeft om de Amstel Gold Race op een veilige manier door te laten gaan.”

English version:

Amstel Gold Race and Amstel Gold Race Ladies Edition 2020 cancelled 

Valkenburg, September 30, 2020 - The Amstel gold Race and Amstel Gold Race Ladies Edition will not be held on October 10. The three organizing municipalities and the South Limburg Safety Region have decided this due to the newly announced national measures, where it clearly states no public is allowed to attend sports matches. 

“The past months have been very intensive. The COVID-19 pandemic caused the organization of the Amstel Gold Race to be very complex. We have worked hard to make the Amstel Gold Race Corona proof. In recent weeks it has become clear that a route through South Limburg, with passages in ten municipalities, was unfeasible. That is why we have shifted our focus and carefully worked on a new plan with a smaller circuit of 16.9 kilometres. The course and the area around the course would be closed to the public to prevent crowds and to guarantee a 1.5-meter distance. On Monday we were fully prepared to make this known to the world, but the new measures announced by the cabinet later that evening meant that the plans had to be revised again. With the condition "no public" it became an almost impossible task. From Tuesday morning, we consulted with representatives of the Security Region and the municipalities. In their final deliberation, the mayors determined that they could not guarantee a public free race. To our regret, the security region came with a decision and needless to say we cannot do anything else but respect this decision However, we look forward to return next year with a fantastic race”, according to Leo van Vliet, race director of the Amstel Gold Race. 

Jan Schrijen, mayor of the municipality of Valkenburg aan de Geul responds on behalf of the three organizing municipalities and states the following: “Until last Monday, we were 95% convinced that the Amstel Gold Race could continue with a closed course. Due to the new measure, sporting events can only take place without an audience. The three municipalities and the Safety Region have come to the conclusion that it is impossible to organize the Amstel Gold Race, even on a closed course, without spectators. Residents and holidaymakers staying in the area cannot be denied entry. And that means that there is no guarantee that the course will be public free.It is extremely unpleasant for the organization, which, together with the municipalities and the Safety Region, have done everything to ensure that the Amstel Gold Race proceeds safely.” 

Contactpersonen

Leo van Vliet
Koersdirecteur Amstel Gold Race
+31 (0) 6 53497580
Roy Packbier
Organisatie Amstel Gold Race
+31 (0) 6 27336731
Leontien van Moorsel
Koersdirecteur Amstel Gold Race
+ 31 (0)6 26240423